Multi Logopedie

Logopedie is de zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van communicatie en eten en drinken. Zij houden zich daarnaast ook bezig met voorlichting, preventie en onderzoek.|

Verwijzing

Logopedische zorg is direct toegankelijk. Dit betekent dat u geen verwijzing nodig heeft. De logopedist voert eerst een screening uit. Indien hier bijzonderheden uit komen wordt u terug verwezen naar uw huisarts of specialist.

Wanneer het contractvrije zorg betreft heeft u wel een verwijzing nodig van uw arts of specialist. Zonder deze verwijzing komt u niet in aanmerking voor een vergoeding.

Tarieven

Logopedische zorg is basiszorg en wordt vergoed door de zorgverzekering. De kosten van de behandeling worden rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Een overzicht van alle tarieven vindt u op onze website.

Vergoeding

Multi Logopedie heeft contracten met bijna alle zorgverzekeraars (gecontracteerde zorg). Wanneer wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar worden de behandelingen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht.

Vanaf 2023 hebben wij geen contract met Zorg en Zekerheid. Contractvrije logopedie wordt (gedeeltelijk of volledig) vergoed vanuit het basispakket. De hoogte van de vergoeding verschilt echter per type polis (natura- of restitutiepolis) en zorgverzekering. Op onze website leest u meer over de tarieven.

Waarvoor kunt u terecht bij Multi Logopedie?

Wij zijn een allround logopediepraktijk met diverse specialisaties, zoals:
– Aangezichtsverlamming (mimetherapie)
– Eet- en drinkproblemen
– Logopedie bij (beginnende) dementie
– Logopedie na een beroerte
– Taalachterstand en TOS

Daarnaast kunt u ook bij ons terecht voor het organiseren van scholingen voor bijvoorbeeld verzorgend personeel of het geven van informatiebijeenkomsten.

Contactgegevens
Multi Logopedie

Post- en praktijkadres

Koningin Wilhelminaweg 85
3958 CL Amerongen

Telefoonnummer

06-18740965

www.multilogopedie.com
info@multilogopedie.nl

Mail naar Multi Logopedie

Stay up to date

Nieuws van de Multi Logopedie

© Copyright @ Gezondheidscentrum Amerongen - Designed by Ontwerpzaakje