Multi Logopedie

Logopedisten houden zich bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal is onderdeel van het werk van de logopedist. Soms is spreken en/of schrijven niet of nauwelijks mogelijk. Dan worden ondersteunende communicatiemiddelen zoals gebaren, pictogrammen of speciale computerprogramma’s ingezet. De logopedist biedt therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren.

Verwijzing

Logopedische zorg is direct toegankelijk. Dit betekend dat er geen verwijzing nodig is van uw huisarts of specialist. Als u liever eerst met de huisarts wilt overleggen dan is dat geen enkel probleem. Uw huisarts kan u dan alsnog een verwijzing meegeven.

Tarieven

De tarieven van Multi Logopedie kunt u vinden op de website.

Vergoeding

Multi Logopedie heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat de behandelingen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening worden gebracht. Wel dient u rekening te houden met het wettelijk vastgestelde eigen risico. Voor kinderen/jongeren onder de 18 jaar geldt geen eigen risico.

Waarvoor kunt u terecht bij Multi Logopedie?

Vertraagde spraak-taalontwikkeling
Taalontwikkelingsstoornis (TOS)
Afwijkende mondgewoonten (duimen, afwijkend slikken, speengebruik, mondademen)
Aangezichtsverlamming (Bellse Parese)
Adem- en stemproblemen
Logopedie na een CVA (beroerte)
Logopedie bij Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
COVID-19
Kauw- en slikproblemen
Communicatieproblemen bij beginnende dementie
Ondersteunende communicatie
Organiseren van scholingen/informatiebijeenkomsten

Contactgegevens
Multi Logopedie

Post- en praktijkadres

Koningin Wilhelminaweg 85
3958 CL Amerongen

Telefoonnummer

06-18740965

www.multilogopedie.com
info@multilogopedie.com

Mail naar Multi Logopedie

Stay up to date

Nieuws van de Multi Logopedie

© Copyright @ Gezondheidscentrum Amerongen - Designed by Ontwerpzaakje