Fysiotherapie bij kaakklachten of hoofdpijn

,

Fysiotherapie bij kaakklachten of hoofdpijn ? Nog nooit van gehoord!

Dit is iets wat wij als kaakfysiotherapeuten vaak horen van onze patiënten. Als er sprake is van (onverklaarbare) kaak- of hoofdpijnklachten wordt er in veel gevallen niet direct door u of uw huisarts of  tandarts aan fysiotherapie gedacht. Toch kan de oorzaak van uw klachten, zoals hoofdpijn, iets zijn waar wij als fysiotherapeuten samen met u iets aan kunnen doen. Hoe dat zit gaat we uitleggen.

Het openen en sluiten van uw mond is iets vanzelfsprekends. Dit doen we bijvoorbeeld als we praten, eten of gapen. Zeker als je geen pijn hebt, denk je hier niet eens over na! Het openen en sluiten van uw mond is onder andere mogelijk door het kaakgewricht en de spieren rond de kaak. Deze spieren werken op een bijzonder goede manier samen en zou je grofweg kunnen onderverdelen de ‘’kaak-openers’’ en de ‘’kaak-sluiters’’. Vooral de kaak-sluiters zijn sterke jongens en vaak zijn zij het die pijn veroorzaken. Maar hoe kan dat dan?

Als we 5 mensen op een rij zetten, zullen ze alle 5 andere mondgewoontes hebben. De één klemt of knarst wat meer met zijn kiezen, de ander duwt zijn tong tegen zijn voortanden en weer een ander doet aan wangzuigen of lipbijten. Bij al deze gewoontes zijn de kaak-sluiters actief. Stress of drukte kunnen deze mondgewoontes flink versterken waardoor je heel hard klemt of met je tong duwt, want zoals ik al zei die kaak-sluiters zijn erg sterk! Nu kun je je wellicht voorstellen dat wanneer je dit een lange periode, veel en intensief doet, deze  kaak-sluiters behoorlijk overbelast en vermoeid raken. Het kan zelf zo zijn dat er allerlei spierknopen (triggerpoints) ontstaan in deze spieren. Dit geeft flinke pijn rond de kaak maar kan ook uitstralende pijn geven elders in het hoofd, bijvoorbeeld spanningshoofdpijn.

Oké, dit is dus waar de pijn heel goed vandaan kan komen. Maar.. Hoe komen we er vanaf?!

Als blijkt dat uw klachten hier vandaan komen gaan we samen met u aan de slag met twee dingen. Als eerste gaan we kijken waar uw mondgewoontes vandaan komen en gaan we u leren deze patronen te herkennen en te verminderen. Daarnaast gaan we samen met u zorgen dat die overbelaste kaak-sluiters weer gaan ontspannen. Dit zal de pijn doen afnemen en nog belangrijker,  je hebt handvatten om de pijn in het vervolg voor te blijven.

Het boven genoemde is een veelvoorkomende oorzaak van kaakklachten maar er zijn er uiteraard nog meer mogelijke oorzaken. Binnenkort volgt er nog een blog waarbij we juist dieper in zullen gaan over fysiotherapie bij hoofdpijnklachten.

Kampt u met kaak- en/of hoofdpijnklachten die maar niet over gaan? Maak dan een afspraak bij één van onze kaakfysiotherapeuten om uit te zoeken waar uw klachten vandaan komen. Want hoofd- of kaakpijn is echt veel te hinderlijk om alleen mee te blijven lopen! Voor meer informatie kunt u ook nog kijken op de website van de hoofdfysio.

Duizeligheid, kun je daar iets aan doen?

, , ,

Wat te doen tegen duizeligheid?

Duizeligheid, vrijwel iedereen kent het gevoel waarbij de wereld om je heen draait, je een zweverig gevoel ervaart of het idee hebt dat je elk moment kan vallen.

Duizeligheidsklachten jagen vaak angst aan,  worden als bedreigend ervaren. Daarbij hebben veel mensen te maken met deze klachten.  Maar wat als je duizeligheidsklachten je daadwerkelijk beperken in je dagelijkse bezigheden? Met name voor ouderen blijkt duizeligheidsproblematiek een enorme impact op de kwaliteit van leven te kunnen hebben.

Opvallend genoeg wordt, ondanks de grote impact die de klachten kunnen hebben, vaak onterecht gedacht dat ze een gegeven zijn. Een symptoom behorend bij de achterliggende oorzaak waar je mee moet leren leven en waar weinig (meer) aan te doen is.

Duizeligheidsproblematiek: makkelijker opgelost dan gedacht

In onze praktijk blijkt het tegendeel. Onze orofaciaal therapeuten komen in de dagelijkse praktijk veel patiënten tegen met duizeligheidsproblematiek. Hierbij zijn er verschillende vormen van duizeligheid te onderscheiden.

In deze blog gaan we in op draaiduizeligheid, waarbij je als sensatie het gevoel kan hebben dat de wereld om je heen draait of dat je zelf draait. Vaak met misselijkheid en angst als gevolg. Draaiduizeligheid komt meestal door een verstoring van het evenwichtsorgaan. Draaiduizeligheid komt voor bij: positieduizeligheid (BPPD), neuritis vestibularis (ontsteking aan het evenwichtsorgaan) en de ziekte van Ménière.

Mocht je draaiduizelig worden door omhoog te kijken, te bukken of in bed te gaan liggen dan kan het zijn dat je last hebt van positieduizeligheid (BPPD).  Vaak zijn er slechts 2 behandelingen nodig om de klachten volledig te laten verdwijnen.

Bij een ontsteking aan het evenwichtsorgaan werkt een van de evenwichtsorganen niet, je  bent dan meestal de eerste 3 dagen erg ziek, bent erg draaiduizelig. Vaak lig je misselijk op bed. Eenmaal weer opgeknapt en uit bed verdwijnen de klachten vaak vanzelf. Toch komt het ook vaak voor dat de klachten blijven. Mocht dit het geval zijn kunt u bij ons terecht voor oefeningen om de klachten te verminderen.

Ligt de oorzaak van de problemen op het gebied van aandoeningen zoals de ziekte van Ménière? Wij kunnen deze oorzaak niet wegnemen maar de impact van de duizeligheidsklachten sterk verminderen.

Wat te doen tegen duizeligheid? Maak een afspraak!

Kampt u met duizeligheidsklachten? Ga ermee aan de slag met onze therapeuten, bel direct om een afspraak te maken met een van onze, op het gebied van duizeligheid, gespecialiseerde therapeuten.

Niet voor niets is een veelgehoorde uitspraak bij de behandeling van patiënten met duizeligheidsproblematiek binnen onze praktijk: “Was ik maar veel eerder aan de slag gegaan met mijn duizeligheidsklachten”.